Откъде произлизат цифрите?

Родината на цифрите, които днес употребяваме навсякъде и наричаме арабски цифри, е Индия. Там културата и науката, и специално математиката достигнали високо развитие. От VI в пр. н. е. до III в. от н. е. в Северна Индия се употребявали цифрите карощи:Image5

Забележително при тях е това, че числото 4 има специален знак, което говори за употребата на четирична бройна система или смятане с четворки наред с десетичната и двадесетичната система.

Също от VI в. пр. н. е. в Индия се употребявали и знаци, част от които произхождали от азбуката брахми (брами):

Image6

Има предположение, че именно цифрите брахми са предшественици на арабските цифри, а също и на цифрите деванагари, които са просъществували и до днес в Индия.